KĀ KĻŪT PAR "SAULRĪTU" PUSAUDZI? 

Kārtību kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgi bērni saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem nosaka MK Noteikumi Nr.9141.

1. Vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis bērna dzīvesvietai atbilstošajā sociālajā dienestā iesniedz:

  • iesniegumu ar lūgumu uzņemt bērnu specializētā sociālās rehabilitācijas institūcijā
  • narkologa atzinumu (1.pielikums Ministru kabineta noteikumiem Nr. 914)
  • ģimenes ārsta izrakstu par bērna vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u)

2. Pašvaldības sociālais dienests novērtē bērna sociālo vidi un kontaktus un sastāda novērtējuma aktu. 3.pielikums MK 2006.gada 6.novembra noteikumiem nr. 914. (pielikums MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1014 redakcijā)

3. Visus iepriekš minētos dokumentus sociālais dienests nosūta SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRAI. Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV - 2015, kas izvērtē saņemtos dokumentus un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu.

Rehabilitācijas kursu ārsts-narkologs var noteikt uz 3, 6, 12 vai 18 mēnešiem.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .